Chỉ đạo điều hành

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.

 •   22/09/2023 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.

 •   18/07/2023 01:14:00 PM
 •   Đã xem: 194
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán ngân sách năm 2023 (điều chỉnh lần 1) của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán ngân sách năm 2023 (điều chỉnh lần 1) của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.

 •   07/07/2023 12:55:00 PM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai dự toán ngân sách năm 2023 (điều chỉnh lần 1) của Chi cục Kiểm lâm Tp. Hồ Chí Minh.
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai thực hiện dự toán Chi ngân sách Quý I năm 2023.

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai thực hiện dự toán Chi ngân sách Quý I năm 2023.

 •   27/04/2023 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công khai thực hiện dự toán Chi ngân sách Quý I năm 2023.
Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

Công bố công khai số liệu Quyết toán ngân sách năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

 •   27/04/2023 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 673
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022
Hạt Kiểm lâm Cần Giờ tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác rừng giải phóng mặt bằng công trình Xây dựng đường vào, hàng rào dự án trùng tu Khu di chỉ Giồng Cá Vồ tại tiểu khu 21, rừng phòng hộ Cần Giờ.

Hạt Kiểm lâm Cần Giờ tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong khai thác rừng giải phóng mặt bằng công trình Xây dựng đường vào, hàng rào dự án trùng tu Khu di chỉ Giồng Cá Vồ tại tiểu khu 21, rừng phòng hộ Cần Giờ.

 •   06/12/2022 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-SNN ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán khai thác rừng giải phóng mặt bằng công trình dự án Xây dựng đường vào, hàng rào dự án trùng tu Khu di chỉ Giồng Cá Vồ; Công văn số 1145/SNN-QLĐT ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế kỹ thuật và dự toán khai thác rừng giải phóng mặt bằng dự án Xây dựng đường vào, hàng rào dự án trùng tu Khu di chỉ Giồng Cá Vồ.
Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

 •   04/10/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 903
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.

Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.

 •   29/09/2022 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3456/UBND-KT ngày 27 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.
Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

 •   29/09/2022 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 1153
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai thực hiện Công văn số 3407/UBND-KT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loái chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần I) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần I) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

 •   21/09/2022 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 2009
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần I) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

 •   08/07/2022 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

 •   22/04/2022 01:33:00 PM
 •   Đã xem: 612
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022
CHỊ CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỊ CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 •   08/11/2021 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 803
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 793/CCKL-TTPC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh (06/12/1976 – 06/12/2021)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh (06/12/1976 – 06/12/2021)

 •   27/10/2021 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 587
 •   Phản hồi: 0
Được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Chi cục Kiểm lâm (06/12/1976 – 06/12/2021), tại Công văn số 2116/SNN-VP ngày 20 tháng 10 năm 2021. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
THÔNG BÁO Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   08/07/2021 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 505
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện văn bản số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
THÔNG BÁO Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   08/07/2021 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 748
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện văn bản số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Chi cục Kiểm lâm TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Chi cục Kiểm lâm TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

 •   30/06/2021 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 702
 •   Phản hồi: 0
Tại Hạt Kiểm lâm Củ Chi, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng; ông Nguyễn Trung Trực, Trưởng phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng.
Báo cáo triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   01/06/2021 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   01/06/2021 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Hôm nay146
 • Tháng hiện tại2,779
 • Tổng lượt truy cập1,863,288
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây