Thông tin tuyên truyền

Chi cục Kiểm lâm Thành phố tiếp nhận cứu hộ, chăm sóc và thả động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp về tự nhiên.

Chi cục Kiểm lâm Thành phố tiếp nhận cứu hộ, chăm sóc và thả động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp về tự nhiên.

 •   22/08/2023 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 4 NĂM 2023

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 4 NĂM 2023

 •   27/04/2023 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ 03 THÁNG NĂM 2023

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ 03 THÁNG NĂM 2023

 •   27/04/2023 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 02 NĂM 2023

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 02 NĂM 2023

 •   27/04/2023 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 01 NĂM 2023

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 01 NĂM 2023

 •   27/04/2023 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện công tác cứu hộ và thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện công tác cứu hộ và thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

 •   19/04/2023 01:43:00 PM
 •   Đã xem: 357
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 142/QĐ-CCKL ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   01/03/2023 11:34:00 AM
 •   Đã xem: 1104
 •   Phản hồi: 0
Nhận thông tin đề nghị giao nộp động vật hoang dã từ ông Bùi Kim Hoàng, địa chỉ: lô B3, Chung cư 1A1B, Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Cao, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 28 tháng 02 năm 2023, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 01 cá thể Tê tê java, tên khoa học (Manis javanica), giới tính đực, trọng lượng 6,8 để đưa vào cứu hộ, chăm sóc sức khỏe, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   01/03/2023 11:26:00 AM
 •   Đã xem: 956
 •   Phản hồi: 0
Nhận thông tin đề nghị giao nộp động vật hoang dã từ ông Nguyễn Văn Thắng (40/4/4 đường 147, phường Phước Long B, thành phố Thủ Đức) và ông Nguyễn Thanh Phi (269/22B đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức). Ngày 27 tháng 02 năm 2023,Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 02 cá thể Trăn đất, tên khoa học (Python Bivittatus), giới tính cái, trọng lượng 21 và 42kg để đưa vào cứu hộ, chăm sóc sức khỏe, thả về môi trường tự nhiên theo quy định.
CÔNG TÁC CỨU HỘ ĐỘNG VẬT RỪNG TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TÁC CỨU HỘ ĐỘNG VẬT RỪNG TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 •   23/02/2023 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận cứu hộ 01 cá thể Trăn đất (Python Bivittatus), giới tính: cái, trọng lượng: 63,0 kg, thuộc nhóm IIB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 0

Ngày 14 tháng 02 năm 2023, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận cứu hộ 01 cá thể Trăn đất (Python Bivittatus), giới tính: cái, trọng lượng: 63,0 kg, thuộc nhóm IIB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 0

 •   20/02/2023 02:23:00 PM
 •   Đã xem: 322
 •   Phản hồi: 0
do ông Đặng Đình Quốc, địa chỉ: số 75/12A, Dân Thắng 1, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh giao nộp “Theo thông tin từ ông Đặng Đình Quốc, cá thể Trăn đất trên đã được gia đình nuôi từ năm 2000 đến nay.
Ngày 14 tháng 02 năm 2023. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận, Quận 7 bắn thuốc gây mê bắt 01 cá thể Khỉ đuôi dài

Ngày 14 tháng 02 năm 2023. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phú Thuận, Quận 7 bắn thuốc gây mê bắt 01 cá thể Khỉ đuôi dài

 •   20/02/2023 02:20:00 PM
 •   Đã xem: 1006
 •   Phản hồi: 0
trọng lượng: 6,5kg, giới tính: đực, thuộc nhóm IIB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2019.
Thực hiện Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Về triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 •   14/02/2023 09:20:00 AM
 •   Đã xem: 235
 •   Phản hồi: 0
Theo tinh thần nội dung Công văn số 688/STNMT-PC của Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Kiểm lâm đăng tải các nguồn thông tin chính thống cung cấp dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) và các tài liệu có liên quan (nguồn tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp)
CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ DÙNG SÚNG BẮN THUỐC GÂY MÊ BẮT 01 CÁ THỂ KHỈ ĐUÔI DÀI QUẤY PHÁ TRONG KHU DÂN CƯ, GÂY BẤT ỔN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN

CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ DÙNG SÚNG BẮN THUỐC GÂY MÊ BẮT 01 CÁ THỂ KHỈ ĐUÔI DÀI QUẤY PHÁ TRONG KHU DÂN CƯ, GÂY BẤT ỔN CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI DÂN

 •   07/02/2023 08:44:00 AM
 •   Đã xem: 2867
 •   Phản hồi: 0
Ngày 04 tháng 02 năm 2023, Trạm Cứu hộ động vật hoang dã Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh dùng súng bắn thuốc gây mê bắt 01 cá thể Khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis), Nhóm IIB Nghị định 84/2021/NĐ-CP, giới tính: đực, trọng lượng: 9,0 kg.
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

 •   03/02/2023 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 187
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   27/12/2022 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 420
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23 tháng 12 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 01 cá thể Mèo rừng (Prionailurus bengalensis), giới tính: cái, trọng lượng: 1,8 kg, thuộc nhóm IIB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   27/12/2022 01:50:00 PM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17 tháng 12 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận cứu hộ 01 cá thể Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus), giới tính: cái, trọng lượng: 0,3 kg, thuộc nhóm IB Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh

 •   27/12/2022 01:48:00 PM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03 tháng 12 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 01 cá thể Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides)
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh

 •   27/12/2022 01:44:00 PM
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 01 cá thể Culi nhỏ (Nycticebus pygmaeus)
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức thả lại 14 loài/83 cá thể động vật hoang dã

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức thả lại 14 loài/83 cá thể động vật hoang dã

 •   27/12/2022 01:42:00 PM
 •   Đã xem: 284
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20 - 21 tháng 12 năm 2022, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức thả lại 14 loài/83 cá thể động vật hoang dã

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Hôm nay157
 • Tháng hiện tại2,790
 • Tổng lượt truy cập1,863,299
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây