Tin hoạt động

ĐÃ BẮT ĐƯỢC 06 CÁ THỂ KHỈ TRONG SỐ ĐÀN KHỈ HOANG TẠI KHU DÂN CƯ Ở QUẬN 12, TP.HCM

ĐÃ BẮT ĐƯỢC 06 CÁ THỂ KHỈ TRONG SỐ ĐÀN KHỈ HOANG TẠI KHU DÂN CƯ Ở QUẬN 12, TP.HCM

 •   20/01/2021 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Qua bốn ngày, lực lượng Kiểm lâm TP.HCM đã phối hợp với UBND phường Thạnh Xuân tổ chức bắt được 06 cá thể khỉ trong số đàn khỉ hoang quậy phá khu dân cư thuộc khu phố 6, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP.HCM.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2021

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2021

 •   11/01/2021 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2020

 •   10/12/2020 09:22:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn Thành phố
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   10/12/2020 08:45:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   10/12/2020 08:33:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   10/12/2020 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Hạt Kiểm lâm Cần Giờ phối hợp trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Hạt Kiểm lâm Cần Giờ phối hợp trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

 •   10/11/2020 02:12:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế phối hợp số 585/QC-PH ngày 09 tháng 8 năm 2017 giữa Công an huyện – Ban Chỉ huy Quân sự – Biên phòng – Hạt Kiểm lâm - Kiểm ngư theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ quy định về việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 11 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 11 NĂM 2020

 •   05/11/2020 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh: Tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh: Tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

 •   28/10/2020 10:50:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh: Tiếp nhận động vật hoang dã do người nước ngoài tự nguyện giao nộp.

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh: Tiếp nhận động vật hoang dã do người nước ngoài tự nguyện giao nộp.

 •   28/10/2020 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
KHỐI THI ĐUA 31 – SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT        CHƯƠNG TRÌNH  GIAO LƯU THỂ THAO – VĂN NGHỆ NĂM 2020

KHỐI THI ĐUA 31 – SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THỂ THAO – VĂN NGHỆ NĂM 2020

 •   28/10/2020 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-KTĐ31 ngày 12 tháng 10 năm 2020 về tổ chức Giao lưu thể thao – văn nghệ năm 2020.Hưởng ứng các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại TP.HCM.
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

 •   08/10/2020 02:47:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao dần ý thức của người dân trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 10 NĂM 2020

 •   08/10/2020 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR

Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR

 •   06/10/2020 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR tuyên truyền, vận động Nguyễn Thanh Hổ, địa chỉ: 96/3/4 Nguyễn Cơ Thạch, Quận 2, Tp.HCM tự nguyện giao nộp 02 loài gồm 04 cá thể rùa
Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR

Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR

 •   06/10/2020 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25 tháng 9 năm 2020, Đội Kiểm lâm Cơ Động và Phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với Trạm cứu hộ ĐVHD đã tiếp nhận 07 loài gồm 76 cá thể Rùa
Thả hàng chục động vật rừng quý, hiếm về môi trường tự nhiên

Thả hàng chục động vật rừng quý, hiếm về môi trường tự nhiên

 •   29/09/2020 02:27:00 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24 và 25 tháng 9 năm 2020, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên tiến hành thả lại 16 loài 83 cá thể động vật rừng về với môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát tiên và Vườn quốc gia Cúc Phương.
Đoàn Cục Kiểm lâm - Tổng cục lâm nghiệp do Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện Cục trưởng cục Kiểm lâm làm trưởng đoàn, cùng với Chi cục kiểm lâm vùng 3 đến thăm hỏi và làm việc với Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn Cục Kiểm lâm - Tổng cục lâm nghiệp do Đồng chí Nguyễn Hữu Thiện Cục trưởng cục Kiểm lâm làm trưởng đoàn, cùng với Chi cục kiểm lâm vùng 3 đến thăm hỏi và làm việc với Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   28/09/2020 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện công văn số: 492/KL-VP ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Cục Kiểm lâm V/v thông báo Kế hoạch làm việc với Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh.
Lễ khánh thành công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Lễ khánh thành công trình thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 •   28/09/2020 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đơn vị chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khánh thành công trình: Trạm Kiểm lâm Tam Thôn Hiệp tại ấp An Phước, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, Tp. HCM.
Phối hợp kiểm tra sức khỏe và tiêm ngừa cho động vật rừng để thả lại rừng

Phối hợp kiểm tra sức khỏe và tiêm ngừa cho động vật rừng để thả lại rừng

 •   28/09/2020 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/9/2020, Trạm cứu hộ động vật hoang dã phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Củ Chi; Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam tổ chức kiểm tra sức khỏe và tiêm ngừa phòng bệnh cho động vật rừng.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm3
 • Hôm nay600
 • Tháng hiện tại3,214
 • Tổng lượt truy cập886,102
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây