Tin hoạt động

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 9 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 9 NĂM 2020

 •   08/09/2020 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp.

 •   03/09/2020 02:57:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao dần ý thức của người dân trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

 •   03/09/2020 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao dần ý thức của người dân trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   24/08/2020 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 46
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   24/08/2020 03:51:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp

Tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp

 •   24/08/2020 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/8/2020, Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 01 cá thể Diều lửa (Haliastur indus) có biểu hiện suy giảm tập tính hoang dã. Người tự nguyện giao nộp là vợ chồng bà: Phan Đình Tường Vi, địa chỉ thường trú tại 248/5, Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh Tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã trong tháng 8 năm 2020 do người dân tự nguyện giao nộp

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh Tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã trong tháng 8 năm 2020 do người dân tự nguyện giao nộp

 •   17/08/2020 10:42:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao dần ý thức của người dân trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh Tiếp nhận Động vật hoang dã trong tháng 7 năm 2020 do người dân tự nguyện giao nộp

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh Tiếp nhận Động vật hoang dã trong tháng 7 năm 2020 do người dân tự nguyện giao nộp

 •   17/08/2020 10:26:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao dần ý thức của người dân trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp

 •   17/08/2020 09:57:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao dần ý thức của người dân trong việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI HẠT KIỂM LÂM CỦ CHI

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TẠI HẠT KIỂM LÂM CỦ CHI

 •   14/08/2020 04:08:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Văn bản số 513/CCKL-TCH ngày 10/8/2020 của Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động quản lý động vật hoang dã.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 8 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 8 NĂM 2020

 •   07/08/2020 12:20:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 7 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 7 NĂM 2020

 •   07/08/2020 12:16:00 AM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI

DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI

 •   04/08/2020 10:21:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Hạt Kiểm lâm Củ Chi cử công chức phụ trách pháp chế tham dự Hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Củ Chi theo giấy mời số 718/GM-VP của Văn phòng HĐND và UBND huyện Củ Chi.
KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC KHÔNG KINH DOANH ĐỘNG VẬT RỪNG CỦA HẠT KIỂM LÂM CỦ CHI

KIỂM TRA, TUYÊN TRUYỀN VỀ VIỆC KHÔNG KINH DOANH ĐỘNG VẬT RỪNG CỦA HẠT KIỂM LÂM CỦ CHI

 •   23/07/2020 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Hạt Kiểm lâm Củ Chi tiếp tục kiểm tra việc kinh doanh, mua bán động vật rừng trên tuyến đường Tỉnh lộ 8, thuộc Ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2020

 •   02/07/2020 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 6 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 6 NĂM 2020

 •   08/06/2020 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   07/06/2020 11:58:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/6/2020 Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận cứu hộ 01 cá thể Khỉ đuôi dài.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   07/06/2020 10:55:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/6/2020 Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, cứu hộ 01 cá thể Cá sấu nước ngọt.
Tiêu hủy hơn 30kg động vật hoang dã và động vật là sinh vật ngoại lai

Tiêu hủy hơn 30kg động vật hoang dã và động vật là sinh vật ngoại lai

 •   07/06/2020 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Trạm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí phối hợp với các cơ quan chức đã tiêu hủy 30,95 kg động vật hoang dã chết trong quá trình cứu hộ và động vật là sinh vật ngoại lai.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay38
 • Tháng hiện tại15,259
 • Tổng lượt truy cập724,953
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây