Tin hoạt động

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 6 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 6 NĂM 2020

 •   09/06/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   08/06/2020 10:58:00 AM
 •   Đã xem: 728
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/6/2020 Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận cứu hộ 01 cá thể Khỉ đuôi dài.
Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh:

 •   08/06/2020 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 1238
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/6/2020 Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, cứu hộ 01 cá thể Cá sấu nước ngọt.
Tiêu hủy hơn 30kg động vật hoang dã và động vật là sinh vật ngoại lai

Tiêu hủy hơn 30kg động vật hoang dã và động vật là sinh vật ngoại lai

 •   08/06/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 1332
 •   Phản hồi: 0
Trạm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí phối hợp với các cơ quan chức đã tiêu hủy 30,95 kg động vật hoang dã chết trong quá trình cứu hộ và động vật là sinh vật ngoại lai.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 5 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 5 NĂM 2020

 •   28/05/2020 08:41:00 AM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;Chi cục Kiểm lâm đã triển khai khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông) như sau:
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 4 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 4 NĂM 2020

 •   28/05/2020 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 665
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;Chi cục Kiểm lâm đã triển khai khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông) như sau:
Vận động người dân tự nguyện giao nộp 01 cá thể Vượn má hung (má vàng).

Vận động người dân tự nguyện giao nộp 01 cá thể Vượn má hung (má vàng).

 •   28/05/2020 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 722
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21 tháng 5 năm 2020 Chi cục Kiểm lâm TP. HCM phối hợp với Đội 04- PC05 Cảnh sát Môi trường.
Lễ "Tết trồng cây nhớ ơn Bác" năm 2020

Lễ "Tết trồng cây nhớ ơn Bác" năm 2020

 •   26/05/2020 03:19:00 PM
 •   Đã xem: 712
 •   Phản hồi: 0
Theo truyền thống hàng năm của Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố mang tên Bác. Thực hiện Kế hoạch số 1754/KH-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2020 nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2020);
GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI 31 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

GIAO ƯỚC THI ĐUA KHỐI 31 SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 •   16/04/2020 09:37:00 AM
 •   Đã xem: 592
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai phương hướng, nhiệm vụ phong trào thi đua yêu nước năm 2020.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 03 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 03 NĂM 2020

 •   30/03/2020 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Chi cục Kiểm lâm đã triển khai khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông) như sau:
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 02 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 02 NĂM 2020

 •   30/03/2020 09:17:00 AM
 •   Đã xem: 566
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Chi cục Kiểm lâm đã triển khai khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông) như sau:
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2020

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01 NĂM 2020

 •   30/03/2020 09:06:00 AM
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;Chi cục Kiểm lâm đã triển khai khảo sát mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông) như sau:
Điêng Điểng (Anhinga melanogaster)

Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh: Tiếp nhận 01 cá thể Chim cổ rắn “Điêng điểng”

 •   16/03/2020 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 880
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/3/2020 Chi cục Kiểm lâm TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, cứu hộ 01 cá thể chim Cổ rắn hay còn gọi “Điêng điểng”(Anhinga melanogaster)
Thông tin cứu hộ cứu hộ 01 cá thể Khỉ đuôi đuôi lợn và 01 cá thể Cầy họng vàng; 01 cá thể Nhím.

Thông tin cứu hộ cứu hộ 01 cá thể Khỉ đuôi đuôi lợn và 01 cá thể Cầy họng vàng; 01 cá thể Nhím.

 •   24/02/2020 04:05:00 PM
 •   Đã xem: 693
 •   Phản hồi: 0
Thông tin cứu hộ cứu hộ 01 cá thể Khỉ đuôi đuôi lợn và 01 cá thể Cầy họng vàng; 01 cá thể Nhím.
HOẠT ĐỘNG THẢ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

HOẠT ĐỘNG THẢ ĐỘNG VẬT QUÝ HIẾM VỀ MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

 •   07/01/2020 04:14:00 PM
 •   Đã xem: 1490
 •   Phản hồi: 0
Sau một thời gian cứu hộ thành công, sức khỏe động vật hoang dã đã ổn định. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, Chi cục Kiểm lâm thành phố phối hợp với Ban quản lý Vườn Quốc Gia Cát Tiên đã tiến hành thả về tự nhiên 12 loài 46 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên. Số động vật hoang dã này được cứu hộ quahoạt động xử lý sau tịch thu vi phạm hành chính và do người dân tự nguyện giao nộp cho nhà nước.
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2020

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2020

 •   07/01/2020 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 902
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị chủ trì, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính, thông báo đến các tổ chức đấu giá một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với lô tài sản như sau:
THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   19/03/2019 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 1255
 •   Phản hồi: 0
Hạt Kiểm lâm Cần Giờ, địa chỉ: khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, là đơn vị chủ trì, xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính, thông báo đến các tổ chức đấu giá một số nội dung liên quan đến việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với lô tài sản như sau:
Quy định v/v quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Quy định v/v quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

 •   26/12/2018 07:27:00 PM
 •   Đã xem: 1442
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc bán thanh lý tài sản

Thông báo về việc bán thanh lý tài sản

 •   11/12/2018 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 1395
 •   Phản hồi: 0

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập12
 • Hôm nay1,518
 • Tháng hiện tại31,860
 • Tổng lượt truy cập1,971,449
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây