Chỉ đạo điều hành

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh.

 •   04/10/2022 03:37:00 PM
 •   Đã xem: 614
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần 2) của Chi cục kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.

Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.

 •   29/09/2022 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3456/UBND-KT ngày 27 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 327/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 – 2030.
Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

Một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam

 •   29/09/2022 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 964
 •   Phản hồi: 0
Để triển khai thực hiện Công văn số 3407/UBND-KT ngày 23 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loái chim hoang dã, di cư tại Việt Nam
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần I) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần I) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

 •   21/09/2022 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 1831
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách năm 2022 (điều chỉnh lần I) của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

 •   08/07/2022 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.
Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

Công khai thực hiện dự toán thu – chi ngân sách quý I năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố.

 •   22/04/2022 01:33:00 PM
 •   Đã xem: 461
 •   Phản hồi: 0
Chi cục Kiểm lâm Thành phố công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Quý I năm 2022
CHỊ CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỊ CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 •   08/11/2021 03:35:00 PM
 •   Đã xem: 627
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 793/CCKL-TTPC ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh (06/12/1976 – 06/12/2021)

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh (06/12/1976 – 06/12/2021)

 •   27/10/2021 03:03:00 PM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Được sự chấp thuận của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Chi cục Kiểm lâm (06/12/1976 – 06/12/2021), tại Công văn số 2116/SNN-VP ngày 20 tháng 10 năm 2021. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập
THÔNG BÁO Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   08/07/2021 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện văn bản số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
THÔNG BÁO Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   08/07/2021 04:46:00 PM
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện văn bản số 2279/UBND-VX ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Chi cục Kiểm lâm TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

Chi cục Kiểm lâm TPHCM công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý

 •   30/06/2021 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 481
 •   Phản hồi: 0
Tại Hạt Kiểm lâm Củ Chi, Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý. Đến dự có ông Nguyễn Xuân Lưu, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng; ông Nguyễn Trung Trực, Trưởng phòng Tổ chức và Xây dựng lực lượng.
Báo cáo triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   01/06/2021 09:58:00 AM
 •   Đã xem: 286
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo triển khai tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   01/06/2021 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường các biện pháp kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện Kế hoạch 4719/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch 4719/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

 •   11/12/2020 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 560
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch 4719/KH-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

 •   27/10/2020 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 573
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4141/QĐ-BNN-TCLN ngày 21 tháng 10 năm 2020
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   21/10/2020 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 546
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020
Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   14/09/2020 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   14/09/2020 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 520
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22 tháng 7 năm 2020 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
PHỤ LỤC MẪU NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

PHỤ LỤC MẪU NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

 •   28/05/2020 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 719
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện triển khai Văn bản số: 3507/VP-KSTT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về việc triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay648
 • Tháng hiện tại5,144
 • Tổng lượt truy cập1,591,802
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây