Chỉ đạo điều hành

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.

 •   27/10/2020 03:56:00 PM
 •   Đã xem: 725
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4141/QĐ-BNN-TCLN ngày 21 tháng 10 năm 2020
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   21/10/2020 09:08:00 AM
 •   Đã xem: 698
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 4044/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2020
Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   14/09/2020 11:04:00 AM
 •   Đã xem: 693
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   14/09/2020 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 670
 •   Phản hồi: 0
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 2762/QĐ-BNN-TCLN ngày 22 tháng 7 năm 2020 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
PHỤ LỤC MẪU NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

PHỤ LỤC MẪU NỘI DUNG HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

 •   28/05/2020 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 915
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện triển khai Văn bản số: 3507/VP-KSTT ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố về việc triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc Gia.
V/v tạm ngưng hoạt động thanh tra, kiểm tra theo các Kế hoạch đã được phê duyệt để phòng chống dịch COVID-19

V/v tạm ngưng hoạt động thanh tra, kiểm tra theo các Kế hoạch đã được phê duyệt để phòng chống dịch COVID-19

 •   10/04/2020 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 1247
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID- 19:
Thực hiện Thông báo số 40/TB-SNN ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19;
THÔNG BÁO V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

THÔNG BÁO V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19

 •   01/04/2020 01:22:00 PM
 •   Đã xem: 899
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO
V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19
V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tuần 14, 15 năm 2020.

V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tuần 14, 15 năm 2020.

 •   01/04/2020 01:16:00 PM
 •   Đã xem: 578
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện thông báo số 40/TB-SNN ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn V/v thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   18/03/2020 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 955
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vichứcnăng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vichứcnăng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   18/03/2020 09:52:00 AM
 •   Đã xem: 670
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNHVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác, tin báo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác, tin báo của các tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh

 •   17/03/2020 10:10:00 AM
 •   Đã xem: 626
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý nguồn tin tố giác, tin báo của các
tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp tại Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh
Thông báo các quy định cần thực hiện đề nghị kiểm tra tăng, giảm đàn động vật rừng, bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng

Thông báo các quy định cần thực hiện đề nghị kiểm tra tăng, giảm đàn động vật rừng, bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng

 •   11/03/2020 02:42:00 PM
 •   Đã xem: 780
 •   Phản hồi: 0
Thông báo các quy định cần thực hiện đề nghị kiểm tra tăng, giảm đàn động vật rừng, bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, gây nuôi trong nước và nhập khẩu thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; động vật hoang dã nguy cấp thuộc Phụ lục CITES.
THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ CITES VIỆT NAM

 •   25/02/2020 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 3218
 •   Phản hồi: 0
Thông báo về việc công bố danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc phụ lục công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)
BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN

BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ QUẢN LÝ NUÔI CHIM YẾN

 •   30/07/2018 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 3861
 •   Phản hồi: 0
Chủ cơ sở nuôi chim yến phải khai báo với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố nơi có cơ sở nuôi chim yến (gọi tắt là Phòng chuyên môn cấp huyện).

Trường hợp các tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở nuôi chim yến kể từ thời điểm thông tư này có hiệu lực phải phù hợp quy hoạch hoặc được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
QUẢNG NINH: THẢ 41 CON RẮN HỔ MANG CHÚA VỀ TỰ NHIÊN

QUẢNG NINH: THẢ 41 CON RẮN HỔ MANG CHÚA VỀ TỰ NHIÊN

 •   30/07/2018 02:09:00 PM
 •   Đã xem: 1354
 •   Phản hồi: 0
TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG NĂM 2011

TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG NĂM 2011

 •   30/07/2018 02:08:00 PM
 •   Đã xem: 1538
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch UBND các quận-huyện sẽ chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra cháy, gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân và tài nguyên rừng, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn do mình quản lý.
CHÁY RỪNG - ĐÃ TỪNG XẢY RA

CHÁY RỪNG - ĐÃ TỪNG XẢY RA

 •   30/07/2018 02:03:00 PM
 •   Đã xem: 2150
 •   Phản hồi: 0
Hơn 18,5% diện tích tự nhiên TP.HCM là rừng, đất rừng và cây lâm nghiệp phân tán với 41.634 ha. Điều may mắn là phần lớn diện tích rừng của TP.HCM tập trung ở huyện Cần Giờ lại là rừng ngập mặn nên ít phải lo cháy rừng nhờ chế độ bán nhật triều xảy ra hàng ngày.
TRỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 24/24 GIỜ

TRỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG 24/24 GIỜ

 •   30/07/2018 02:01:00 PM
 •   Đã xem: 1701
 •   Phản hồi: 0
Khi phát sinh về cháy rừng về ban Chỉ đạo Nhà nước về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng theo số: 0986668333
Tổ chức kiểm tra, rà soát phương án và các biện pháp triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở, tổ chức thường trực 24/24 giờ trong ngày; bố trí lực lượng canh phòng ở những khu vực trọng điểm, không để phát sinh nguồn lửa; phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo quyết liệt huy động các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời.
Số lượng gỗ lậu rất lớn giấu dưới đáy sông Bến Hải được CA huyện Gio Linh thu giữ.

PHÁT HIỆN SỐ LƯỢNG LỚN GỖ LẬU DƯỚI ĐÁY SÔNG BẾN HẢI

 •   30/07/2018 01:59:00 PM
 •   Đã xem: 1002
 •   Phản hồi: 0
Được biết, số gỗ lậu này nằm ở đáy sông Bến Hải, đoạn thuộc thôn Kinh Thị, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh và thôn Huỳnh Thượng, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Hôm nay163
 • Tháng hiện tại2,796
 • Tổng lượt truy cập1,863,305
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây