Tin hoạt động

Hội nghị "Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán" năm 2023

Hội nghị "Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán" năm 2023

 •   22/12/2023 03:02:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 66/KH-CCKL ngày 23 tháng 11 năm 2023 và nhằm chuẩn bị tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn Chi cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 về “Huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng và cây lâm nghiệp trồng phân tán” tại Công viên Văn hóa Láng Le, đường Lê Chánh Đáng, ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, qua đó:
Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện công tác cứu hộ và thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh Thực hiện công tác cứu hộ và thả động vật rừng về môi trường tự nhiên

 •   08/11/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 918
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 480/QĐ-CCKL ngày 31 tháng 10 năm 2022 của Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh về việc thả lại động vật rừng về môi trường tự nhiên.
Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR tiếp nhận động vật hoang dã từ Chùa Pháp Bửu tự nguyện giao nộp

Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR tiếp nhận động vật hoang dã từ Chùa Pháp Bửu tự nguyện giao nộp

 •   28/07/2022 08:38:00 AM
 •   Đã xem: 4735
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR tiếp nhận động vật hoang dã từ Chùa Candaransi (hay còn gọi chùa Khmer) tự nguyện giao nộp

Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR tiếp nhận động vật hoang dã từ Chùa Candaransi (hay còn gọi chùa Khmer) tự nguyện giao nộp

 •   22/07/2022 03:29:00 PM
 •   Đã xem: 858
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR tiếp nhận động vật hoang dã từ Chùa Huê Nghiêm Giảng tự nguyện giao nộp

Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR tiếp nhận động vật hoang dã từ Chùa Huê Nghiêm Giảng tự nguyện giao nộp

 •   22/07/2022 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 3489
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR tiếp nhận động vật hoang dã từ người dân tự nguyện giao nộp

Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR tiếp nhận động vật hoang dã từ người dân tự nguyện giao nộp

 •   22/07/2022 03:20:00 PM
 •   Đã xem: 482
 •   Phản hồi: 0
Đây là công tác thường xuyên của Chi cục Kiểm lâm, nhằm tuyên truyền và nâng cao ý thức của người dân trong việc góp phần cùng cơ quan Nhà nước bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học các loài động vật hoang dã trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt tận diệt, mua bán, chế biến, sản xuất các món ăn, dược phẩm, vật dụng có nguồn gốc từ động vật hoang dã.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 06 THÁNG NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 06 THÁNG NĂM 2022

 •   06/07/2022 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 910
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Kết quả tháng hành động thi đua giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn

Kết quả tháng hành động thi đua giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn

 •   06/07/2022 08:40:00 AM
 •   Đã xem: 375
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-KTDD-CNTY ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Khối thi đua 32, Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả thi đua thực hiện “Tháng hành động thi đua giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước thời hạn từ 15/5/2022 đến 15/6/2022” như sau:
kết quả tháng hành động thi đua giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn

kết quả tháng hành động thi đua giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước hạn

 •   06/07/2022 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 473
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 242/KH-KTDD-CNTY ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Khối thi đua 32, Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả thi đua thực hiện “Tháng hành động thi đua giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước thời hạn từ 15/3/2022 đến 15/4/2022” như sau:
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 6 NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 6 NĂM 2022

 •   06/07/2022 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 735
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 5 NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 5 NĂM 2022

 •   12/05/2022 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 4 NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 4 NĂM 2022

 •   12/05/2022 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 335
 •   Phản hồi: 0
Thưc hiện Kế hoạch 1576/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai quy định về đánh giá hài lòng giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh vận động người dân giao nộp ĐVHD để cứu hộ, chăm sóc.

Đội Kiểm Lâm Cơ động và PCCCR - Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh vận động người dân giao nộp ĐVHD để cứu hộ, chăm sóc.

 •   12/05/2022 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 512
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20 tháng 4 năm 2022 Đội Kiểm lâm Cơ Động và Phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với Công an và Trật tự Đô thị Phường Tân Phú, Quận 7
Đại hội Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 thành công tốt đẹp!

Đại hội Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 – 2024 thành công tốt đẹp!

 •   07/03/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 587
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14 tháng 01 năm 2022, tại Hội trường Hạt Kiểm lâm Cần Giờ, Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm lần thứ XV nhiệm kỳ 2022-2024. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT; đồng chí Nguyễn Hữu Hưng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; đồng chí Phùng Gia Hưng – Đảng ủy viên Đảng ủy bộ phận Chi cục Kiểm lâm, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Cần Giờ và 16 đoàn viên Chi đoàn Chi cục Kiểm lâm.
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 3 NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 3 NĂM 2022

 •   07/03/2022 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 374
 •   Phản hồi: 0
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 3 NĂM 2022
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 02 NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 02 NĂM 2022

 •   07/03/2022 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 599
 •   Phản hồi: 0
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 02 NĂM 2022
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 01 NĂM 2022

ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 01 NĂM 2022

 •   07/03/2022 10:01:00 AM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0
ĐÁNH GIÁ, KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI DÂN TRONG CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM THÀNH PHỐ THÁNG 01 NĂM 2022
CÔNG TÁC CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

CÔNG TÁC CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

 •   16/12/2021 02:34:00 PM
 •   Đã xem: 990
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08 tháng 12 năm 2021 Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR
CÔNG TÁC CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

CÔNG TÁC CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

 •   16/12/2021 02:30:00 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13 tháng 12 năm 2021 Đội Kiểm lâm Cơ động và PCCCR phối hợp Trạm cứu hộ động vật hoang dã

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập19
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm18
 • Hôm nay1,294
 • Tháng hiện tại31,636
 • Tổng lượt truy cập1,971,225
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây